iPost hinnasto 2017

 

Uusi hinnasto 1.12.2017 alkaen (PDF-tiedosto) 

 

Hinnat ovat ilmoitettu euroina ja veroitta.

 

Hintoihin lisätään laskutuksen yhteydessä kulloinkin voimassaolevan arvonlisäveron ja muut lainsäädännöstä tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat verot ja maksut.

 

Konsultointi

Hinta

Suunnittelu & ICT-tuntityö

140

Projektipäällikköpalvelu

165

Lomakesuunnittelu

140

Implementointi, kiinteä hinta

 Sovitusti

Kuukausihinnat

Hinta

iPost + Portals, < 10 000 kirjettä kuukaudessa

iPost + Portals, > 10 000 kirjettä kuukaudessa

25

50

iPost Invoice

50

Avausmaksut

Hinta

FTP/SFTP, avausmaksu 

140

VPN-yhteys, avausmaksu 

140

Kuittaus vastaanotetusta tiedostosta, avausmaksu 

140

Tuplatiedoston tarkastus, avausmaksu 

140

Lomakepohjien ja kuvien säilytys, kpl / kuukausi

8,50

iPost PDF, palvelun avausmaksu

700

iPost, palvelun avausmaksu

140

iPost Invoice

Hinta

iPost Invoice, avausmaksu

980

  

Volyymiportaat ja hinnat

 

 

 

 

 

 

 

iPost Economy Mustavalk.

31 001

 

iPost Priority Mustavalk.

31 004

 

iPost Lisäsivu Mustavalk.

31 101

 

iPost Economy Väri

31 201

 

iPost Priority Väri

   31 204

 

iPost Lisäsivu Väri

31 311

 

Netposti

 

 

 51 101


B2B eInvoice

(iPost       Invoice)

 

24 kk Data Storage

(iPost Invoice)     

Kirjemäärä/kk

1. sivu

1. sivu

Kpl hinta

1. sivu

1. sivu

Kpl hinta

Sanoma

   Sanoma

 Sivu

0 – 999

1,157

1,807

0,090

1,277

1,958

0,116

0,361

0,385

0,030

1000 – 2999

0,970

1,636

0,090

1,070

1,764

0,116

0,319

0,360

0,030

3000 – 4999

0,856

1,516

0,085

0,946

1,630

0,109

0,319

0,340

0,030

5 000 – 9999

0,795

1,443

0,085

0,872

1,544

0,109

0,278

0,275

0,030

10 000 –

19 999

0,670

1,300

0,072

0,741

1,397

0,091

0,250

0,239

0,030

20 000 –

29 999

0,636

1,266

0,065

0,703

1,357

0,082

0,244

0,233

0,030

30 000 – 49 999

0,627

1,260

0,062

0,694

1,350

0,079

0,242

0,227

0,025

> 50000

0,618

1,249

0,060

0,687

1,342

0,076

0,241

Quote

0,020

Kirjeen hinta perustuu kirjeiden kokonaisvolyymiin. Lisäsivujen hinta perustuu lisäsivuvolyymiin.

Väritulostuksen hinta kattaa 20% väripeiton. Ylittävästä osasta mahdollinen lisäveloitus.

 

Ulkomaan hinnasto

iPost Priority Mustavalk.


iPost Lisäsivu Mustavalk.

iPost Priority Väri

iPost Lisäsivu Väri

 

Hinta / kirje

Hinta / sivu

Hinta / kirje

Hinta / sivu

Eurooppa

1,822

0,212

1,920

0,268

Muu maailma

1,991

0,253

2,134

0,319

 

Kirjatut kirjeet (sisältäen tulostuksen, materiaalit ja postimaksut)

 

Kirjattu kirje, < 250 g

7,10

Kirjattu kirje,< 2000 g

11,30

Saantitodistuskirje (3 kirjettä), < 250 g

9,80

Saantitodistuskirje (3 kirjettä), < 2000 g

14,00

 

 

iPost price list 2017

 

New price list valid from 1.12.2017 (PDF-file) 

 

The prices below are in EUR and do not include any taxes or other governmental duties.

 

VAT, other taxes or other governmental duties levied for the Product will be added to the prices when invoiced.

 

Consultancy services

Prices

Technical work & programming, per hour

140

Project Management, per hour

165

Layout support, per hour

140

Implementation, fixed price

Quote

Monthly fees

Price/month

iPost + Portals, < 10 000 letters/month

iPost + Portals, > 10 000 letters/month

25

50

iPost Invoice

50

Additional fees

Prices

FTP/SFTP Start-up fee

140

VPN connection, Start-up fee

140

Confirmation of Received File, Start-up fee

140

Duplicate file check, Start-up fee

140

Media Storage, per template and month

8,50

iPost PDF opening fee

700

Standard iPost opening fee

140

iPost Invoice

Prices

iPost Invoice, start-up fee

980

  

iPost - Volume steps and price

 

 

 

 

 

 

 

iPost Letter B/W

Economy

 31 001

 

iPost Letter B/W

Priority

31 004

 

Additional print B/W

  

31 101

 

iPost Letter Color Economy

31 201

 

iPost Letter Color Priority

 

31 204

 

Additional print Color

 

31 311

 

Netposti

 

 

 51 101


B2B eInvoice

(iPost Invoice)

 

24 months Data Storage   

(iPost Invoice)   

Letters/month

Per letter

Per letter

Per page

Per letter

Per letter

Per page

Per message

Per message

Per page

0 – 999

1,157

1,807

0,090

1,277

1,958

0,116

0,361

0,385

0,030

1000 – 2999

0,970

1,636

0,090

1,070

1,764

0,116

0,319

0,360

0,030

3000 – 4999

0,856

1,516

0,085

0,946

1,630

0,109

0,319

0,340

0,030

5 000 – 9999

0,795

1,443

0,085

0,872

1,544

0,109

0,278

0,275

0,030

10 000 –

19 999

0,670

1,300

0,072

0,741

1,397

0,091

0,250

0,239

0,030

20 000 –

29 999

0,636

1,266

0,065

0,703

1,357

0,082

0,244

0,233

0,030

30 000 – 49 999

0,627

1,260

0,062

0,694

1,350

0,079

0,242

0,227

0,025

> 50000

0,618

1,249

0,060

0,687

1,342

0,076

0,241

Quote

0,020

Letter price is based on total letter volume. Additional print price is based on additional print volume.

For iPost Color, >20% color coverage an additional charge of 0,02 EUR can be applied

 

International rates
  

iPost Letter B/W
Priority


Additional print B/W

iPost Letter Color
Priority


Additional print Color

 

Price per letter

Price per page

Price per letter

Price per page

Europe

1,822

0,212

1,920

0,268

World

1,991

0,253

2,134

0,319

 

Registered letters (including print, material and postage)

 

Registered letter, <250g

7,10

Registered letter, <2000g

11,30

Advice of receipt (3 copies), <250g

9,80

Advice of receipt (3 copies) <2000g

14,00