Sähköinen arkistointi

 

Sähköinen arkistointi säilyttää luotettavasti sekä paperimuodossa että sähköisesti lähetetyt dokumentit. Arkistoinnin voit hoitaa automaattisesti osana kirjeiden lähetysprosessia.

 

Arkistomateriaali näyttää työasemasi näytöllä ja tulostettuna samalta kuin vastaanottajalle mennyt asiakirja, esimerkiksi lasku.

 

Sähköiseen arkistointiin kuuluu:

  • dokumenttien muuntaminen arkistokelpoiseen tallennusmuotoon
  • hakukriteereiden määrittely asiakkaan tarpeiden mukaan
  • arkistoidun aineiston selailu etäselailun avulla
  • kopion tulostus oheiskirjoittimelle
  • dokumenttien säilytys OpusCapitan palvelimella
  • pitkäaikainen arkistointi OpusCapitassa tai CD- tai DVD-levyillä