iPostin lisäpalvelut

Toimistotulostus - Seuranta - Arkistointi

iPostin lisäpalvelut

Haluatko lähettää word- tai PDF-liitteitä iPostiin suoraan omalta tietokoneeltasi, seurata iPostilla lähetettyjen viestien kulkua tai ottaa käyttöön sähköisen arkistoinnin? iPostin lisäpalveluilla se onnistuu.

PRINTER DRIVER 
Lähetä kirjeet suoraan omalta työasemaltasi

Printer Driver – palvelun avulla Postin iPost –asiakkaat voivat lähettää toimistodokumentteja suoraan omalta työasemalta (MS Word tai PDF) iPost-palveluun. Keskitetysti työasemille asennettavan Printer Driverin käyttö on todella helppoa: valmista dokumenttia tulostaessa kirjoittimeksi valitaan Printer Driver. Sen jälkeen kirje siirtyy automaattisesti Postille, joka hoitaa tulostuksen ja postituksen automatisoidusti, laadukkaasti ja nopeasti. Palvelu on myös kustannustehokas, sillä Printer Driver –kirjeet veloitetaan osana iPost-käyttöä. 

Printer Driverin avulla iPost-asiakas voi  hyödyntää iPost-tuotantomenetelmää  kirjeiden tulostamiseen ja lähettämiseen

 • Kirjeet voi lähettää suoraan tekstinkäsittelyohjelmasta MS Word, tai PDF-tiedostona. 
 • Printer Driver asennetaan keskitetysti  työasemille muiden tulostinajurien tapaan.
 • Kirje voidaan lähettää myös sähköisesti OmaPostiin vastaanottajan valinnan mukaan. 
 • Printer Driverin käyttö on todella helppoa: valmista dokumenttia tulostaessa kirjoittimeksi valitaan Printer Driver. Sen jälkeen kirje siirtyy automaattisesti Postille, joka hoitaa tulostuksen ja postituksen automatisoidusti, laadukkaasti ja nopeasti. 
 • Palvelu on kustannustehokas, sillä Printer Driver –kirjeet veloitetaan osana iPost-käyttöä. 

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä! >>  

TRACK & TRACE
Seuranta ja raportointi

Track & Trace on lisäpalvelu iPostin kautta lähetettyjen viestien seurantaan. Voit seurata viestiesi kulkua verkkopohjaisen käyttöliittymän tai automaattisesti luotujen raporttien avulla.

Track & Trace -verkkokäyttöliittymä:

 • Lähetettyjen dokumenttien tilanne erän tai yksittäisen dokumentin tasolla.
 • Prosessin seuranta määritettyihin kanaviin toimitukseen asti.
 • Alkuperäisen tiedoston nimi, aikaleimat ja jakelukanavatieto aina saatavilla.

Lisätietoja riippuen kyseessä olevasta palvelusta (esim. lähettäjä, vastaanottaja ja dokumentin numero).

 • Kattava hakutoiminto.

Automaattiset raportit

 • Perusraportit tuotetaan sovitun aikataulun tai tietyn prosessivaiheen mukaisesti.
 • Raportit voidaan toimittaa sähköpostitse ja/tai FTP/SFTP tiedostonsiirrolla.
 • Raportin formaatti riippuu raporttityypistä (esim. xml, csv).
 • Web service -yhteys myös saatavilla.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä! >>  

eARKISTO

Sähköinen arkistointi

Sähköinen arkistointi säilyttää luotettavasti sekä paperimuodossa että sähköisesti lähetetyt dokumentit. Arkistoinnin voit hoitaa automaattisesti osana kirjeiden lähetysprosessia. 

Arkistomateriaali näyttää työasemasi näytöllä ja tulostettuna samalta kuin vastaanottajalle mennyt asiakirja, esimerkiksi lasku. 

Sähköiseen arkistointiin kuuluu: 

 • dokumenttien muuntaminen arkistokelpoiseen tallennusmuotoon 
 • hakukriteereiden määrittely asiakkaan tarpeiden mukaan 
 • arkistoidun aineiston selailu etäselailun avulla 
 • kopion tulostus oheiskirjoittimelle 
 • dokumenttien säilytys Postin palvelimella 
 • pitkäaikainen arkistointi Postissa tai CD- tai DVD-levyillä 

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä! >>