Suunnitteluohje kirjeiden lähettämiseen

Suunnitteluohje kirjeiden lähettämiseen

IPOST EPL JA IPOST PDF 

iPost design instructions ZIP

Zip-tiedostosta löytyy suunnitteluohjeet EPL- ja PDF -muotoisten aineistojen lähettämiseksi, sekä kuvaus näihin aineistoihin liitettävästä XML-sanomasta (LetterBundle versio v1x0). 

XML-sanoma mahdollistaa erilaisten metatietojen liittämisen EPL- ja PDF-muodossa toimitettaviin dokumentteihin. Metatiedoissa voidaan kertoa sähköistä jakelua varten kirjekohtaisesti esimerkiksi vastaanottajan henkilötunnus. Henkilötunnuksen avulla mahdollistetaan tietoturvallinen kirjeiden välitys Omapostiin ja Suomi.fi-viesteihin. Muita metatietoja voivat olla muun muassa lähettäjäyrityksen nimi, OVT-tunnus ja kirjeen otsikko. Näillä tiedoilla voidaan helpottaa dokumenttien jakelua ja käsittelyä vastaanottajille. 

EPL-aineistoon ei ole pakko liittää XML-sanomia, mutta PDF-aineiston osalta XML-sanomat ovat pakollisia. 

Oheinen zip-tiedosto sisältää seuraavat dokumentit:  

iPost Palvelukuvaus (iPost Service description)

 • Palvelukuvauksesta löytyvät palvelun ominaisuudet

iPost Tekninen määrittely (iPost Technical specification)

 • Sisältää ohjeet iPost PDF -muodossa lähetettäville tiedostoille.
 • Tämä englanninkielinen ohje sisältää lisäksi yleisiä ohjeita.

iPost Suunnitteluohje (iPost layout design instruction)

 • Sisältää ulkoasuohjeet ja sivun varatut alueet

iPost Testausohje (iPost testing instructions)

 • Ohje testaukseen

Tiedonsiirto-ohje (File transfer instructions FTP SFTP)

 • Ohje tiedostonsiirtoon FTP- ja SFTP-yhteyksillä

iPost EPL Design Guide 

 • Tämä suunnitteluohje koskee iPost EPL -muodossa lähetettävää dataa
 • Palvelun välityksellä voit lähettää sekä mustavalkoisia että värillisiä kirjeitä
 • Suunnitteluohjeesta löytyy lisäksi käytettävät lomakemallit ja fontit

iPost XML Design Guide 

 • Tässä dokumentissa käydään läpi iPost LetterBundle version v1x0 käyttöä iPost PDF ja iPost EPL -kirjeissä
 • LetterBundle XML noudattaa molemmissa tapauksissa samaa skeemaa, mutta EPL-muotoisessa aineistossa osa elementeistä ja attribuuteista ei ole käytössä eikä ole pakollisia

iPost Schema FAQ 

 • Lisätietoa LetterBundle-skeeman käytöstä

iSalary Design Guide

 • iPalkka-palvelussa palkkalaskelmat ohjataan pakotetusti Omapostiin
 • Ohjeet iPalkan käyttöönottoon

iPostFi_DeliveryReport_v0x1 ja iPost Delivery Report description

 • Jakelutapatiedon kuvaus ja esimerkit raportin rakenteesta, sekä sen sisältämistä elementeistä

LetterBundle_v1x0

Molempiin tiedostomuotoihin (EPL ja PDF) liittyvä skeema ja esimerkkitiedostot

 • LetterBundle_v1x0.html= Skeeman dokumentaatio
 • LetterBundle_v1x0.xsd = LetterBundle XML skeema
 • LetterBundle_v1x0_Changes.docx = Skeemojen vertailu V0x4/ V1x0
 • LetterBundle_v1x0_MainChart.png = Kaavio, jossa skeeman elementit ja rakenne
 • LetterBundle_v1x0_OmaPostiDelivery.docx = Huomioita datan välittymisestä Omapostiin
 • LetterBundle_v1x0_SAMPLE1.pdf = Esimerkki tulostettavasta PDF -tiedostosta
 • LetterBundle_v1x0_SAMPLE1.xml =Esimerkkitiedoston LetterBundle kuvaus, jossa on kerrottu mitä kirjeitä PDF-tiedosto sisältää ja palvelutoimenpiteet
 • LetterBundle_v1x0_SAMPLE2.epl = Esimerkki EPL-tiedostosta

 

Kysy tarvittaessa lisätietoja asiakaspalvelustamme.